Felhasználási Feltételek

Jelen Felhasználási Feltételek a letoltokozpont.hu és a letöltőközpont.hu domain-néven elérhető, szoftverek térítésmentes letöltésére szolgáló honlap (a továbbiakban összefoglaló néven: Portál) által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályokat rögzítik. A Portál lehetőséget nyújt a Felhasználóknak számítópéges programok, segédprogramok és egyéb számítógépes programalkotás (a továbbiakban összefoglaló néven: Szoftverek) letöltésére. A Felhasználó a Portál látogatásával elfogadja a Portál használatának szabályaival összefüggő feltételeket. A Portál üzemeltetőjeként kifejezetten fenntartjuk a jogot a Feltételek módosítására.

A Portálon kizárólag igyenesen letölthető, jogtiszta Szoftverek, illetve ingyenes próba, illetve bétaverziók letöltését tesszük lehetővé, szerzői vagy szomszédos jogokat sértő Szoftverek letöltésére a Portál nem nyújt módot.

Minden felelősségünket kizárjuk a Portál használata, használatra képtelen állapota, nem megfelelő működése, meghibásodása, teljes vagy részleges – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetése, illetve teljes leállítása; a Portálon közzétett Szoftverek működésképtelensége, törlése, az általuk esetlegesen hordozott vírusokkal összefüggésben a Felhasználó vonatkozásában beálló valamennyi kár tekintetében figyelemmel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, melynek működésére kihatásunk nincs.

A Portálon elhelyezett linkek, hirdetések kapcsán – különösen a Portálon kívüli honlapra mutató hivatkozás esetében – kizárjuk felelősségünket az ezen honlapokon vagy hivatkozásokon keresztül begyűjtött, felhasznált vagy megosztott adatok, illetve bekövetkező károk kapcsán.

A Felhasználó a Portálon közzétett Szoftvereket saját céjaira jogosult felhasználni, nem jogosult azokat terjeszteni, továbbítani, módosítani, közzétenni, egyéb módon felhasználni vagy átruházni. A Portál domain-nevének, illetve az ahhoz megtévesztésig hasonló nevek és kifejezések hasonló célú használata, a Portálra hivatkozás kivételével, kizárólag előzetes írásbeli engedélyünkkel lehetséges.

A Portálon fellelhető szöveges dokumentumok felhasználását akként engedélyezzük, ha a dokumentumokat a Felhasználó kizárólag tájékoztató jelleggel, személyes célra, egy példányban, a forrásra történő utalást a dokumentum minden oldalán feltüntetve, a dokumentumok módosítása nélkül használja fel, az ezzel ellentétes felhasználás szerzői jogsértésnek minősül.

A Felhasználó köteles a Portálon közzétett bejegyzett védjegyeket tiszteletben tartani, ennek keretében a Felhasználó vállalja, hogy a védjegyeket illetéktelenül nem használja fel, nem teszi illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé, az azokkal kapcsolatos jogokat és érdekeket tiszteletben tartja és nem sérti meg.

A Portálon közzétett hirdetések harmadik személy hirdetők érdekében, a Portálon elkülönített formában megjelenő, meghatározott méretű és elhelyezkedésű hirdetési felületeken jelennek meg, melyekkel a hirdetők szabadon rendelkeznek. Erre figyelemmel a hirdetési felületek tartalmáért, illetve a hirdetéssel népszerűsített termékért vagy szolgáltatásért felelősségünket teljes mértékben kizárjuk.

A Portál által biztosított szolgáltatások használatának feltétele, hogy a Felhasználó azokat a jogszabályokkal összhangban, jelen Feltételekben meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával használja. A Felhasználó nem tehet kísérletet a Portál részeinek, biztonsági zónáinak, a Portállal kapcsolatban álló számítógéprendszerek vagy hálózatok jogosulatlan elérésére. Szigorúan tilos bármely módon olyan adat vagy információ megszerzése, illetve annak megkísérlése, amelynek elérhetővé tételének megakadályozására bármilyen intézkedést tettünk.